Urząd Gminy Chełmża

Charakterystyka i położenie

          Gmina Chełmża położona jest w północno - zachodniej części województwa kujawsko-pomorskiego w obszarze Kotliny Toruńskiej. Obszar gminy wynosi 17 872 ha / w tym 14 914 ha użytków rolnych i 2024 ha lasów i jezior/, administracyjnie dzieli się na 28 sołectw i 34 miejscowości zamieszkałe przez około 9 700 mieszkańców. Barwy i herb gminy zostały zatwierdzone w 1998 r. Sięgając do źródeł historycznych przyjęto herb wsi Grzywna Biskupia, który pochodzi z XIV w. Jest to miecz i pastorał razem skrzyżowane między trzema gwiazdami.

Zasoby środowiska przyrodniczego

          Najcenniejszym zasobem przyrodniczym gminy Chełmży są gleby, wśród których dominują gleby brunatne i płowe wykształcone z glin zwałowych i piasków zwałowych, budujących powierzchniową warstwę równinnej wysoczyzny morenowej. W przeważającej części mają III klasę (ponad 55% gruntów ornych) i IV klasę bonitacyjną (prawie 25% powierzchni gruntów ornych). Lokalnie występują również niewielkie areały żyznych czarnych ziem. Są one glebami o wysokiej przydatności rolniczej, jako podstawa kompleksów uprawowych pszennego dobrego i żytniego bardzo dobrego, występujących na 75 % gruntów ornych.

Kultura w Gminie Chełmża

          Działalność kulturalna na terenie gminy jest prowadzona i koordynowana przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża z siedzibą w Brąchnówku. Instytucja współpracuje  z bibliotekami, szkołami, organizacjami pozarządowymi oraz Radami Sołeckimi kształtując lokalne życie kulturalne. 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.