Urząd Gminy Chełmża

Ogólne informacje

       Obszar gminy był objęty osadnictwem od najdawniejszych czasów. Proces rozwoju sieci osadniczej doprowadził na przestrzeni tysiącleci do znacznego przemeldowania środowiska naturalnego regionu oraz ukształtowania obecnej sieci miejscowości. Na podstawie badań stwierdzono, że pierwsze ślady osadnictwa znane są z okolic Jeziora Chełmżyńskiego i Grodzieńskiego. Datowane są na młodszą epokę kamienia / od 4500-1800 przed Chrystusem/. Podstawowym typem działalności gospodarczej tej ludności była uprawa zbóż i hodowla bydła. Z wiadomego względu "centrum osadnicze" stanowiło Jezioro Chełmżyńskie. Należy dodać, że znane jest ponad 1000 stanowisk osadniczych kultury pucharów lejkowych. Na uwagę zasługuje osada w Grodnie, która istniała pomiędzy 750, a 620 rokiem przed Chrystusem.

Znaczniejsze rody w Gminie Chełmża

      Mirakowo w XVI w należało do  wojewody pomorskiego Jerzego Konopackiego, który w 1551r przekazał Pluskowęsy i Grodno swojemu synowi. Konopaccy wspierali finansowo m.in. kościół w Kiełbasinie i w Grzywnie.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.