Urząd Gminy Chełmża

ATUTY GMINY CHEŁMŻA:

CAŁKOWITE ZWODOCIĄGOWANIE
        Prawie wszyscy mieszkańcy gminy czerpią wodę zarówno dla potrzeb gospodarstw domowych jak i produkcji z sieci gminnego wodociągu, Są one zasilane z trzech głównych  ujęć podziemnych zlokalizowanych w miejscowościach : Dziemiony, Morczyny i Nawra.

* ATRAKCYJNA SIEĆ DRÓG
       Struktura przestrzenna sieci drogowej gminy Chełmża jest dobrze rozwinięta. Najważniejszym elementem tej sieci jest odcinek drogi krajowej międzyregionalnej nr.91, o długości na terenie gminy 11,75 km , liczne drogi wojewódzkie, powiatowe i gminne, które są sukcesywnie modernizowane. Przez teren Gminy Chełmza przebiega 11 km odcinek autostrady A-1, która w chwili obecnej bezpośrednio  z terenu Gminy  jest niedostępna ( brak węzła Dźwierzno).

* BLISKIE SĄSIEDZTWO MIAST  Chełmży, Torunia, Chełmna, Wąbrzeźna
      Gmina Chełmża jest gminą podmiejską miasta Chełmża. W promieniu 20-30 km zlokalizowany jest Toruń, Chełmno, Wąbrzeźno a w odległości ok. 50 km – Bydgoszcz i Grudziądz.
Bliskość miast zapewnia mieszkańcom gminy dostępność elementów infrastruktury społecznej, kulturalnej oraz miejsc pracy. Jednocześnie taka lokalizacja Gminy sprzyja osadnictwu – migracji mieszkańców miast na tereny podmiejskie.
 

  • Stacja Uzdatniania Wody w Dziemionach.
  • Mapa z przebiegiem autostrady A-1 przez obszar Gminy...

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.