Urząd Gminy Chełmża

Referaty w Urzędzie Gminy Chełmża, ul. Wodna 2, 87-140 Chełmża

Samodzielne stanowiska

 1. Radca Prawny
 2. Pełnomocnik ds. ochrony inf. niejawnych
 3. Samodzielne stanowisko ds. promocji, sportu, kultury

Referaty

1. Referat Finansowy
o Skarbnik
o KASA
o podatki, czynsze, płatności
2. Referat Planowania Przestrzennego, Inwestycji i Rozwoju
o odśnieżanie, drogownictwo
o inwestycje, gospodarka nieruchomościami, dzierżawy gruntów, sprzedaż gruntów gminnych
o planowanie przestrzenne, warunki zabudowy, numeracja porządkowa budynków, nazwy ulic
3. Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
o wywóz śmieci, ochrona środowiska, wycinka drzew, oświetlenie uliczne, gminy zasób mieszkaniowy, świetlice wiejskie, tereny zielone
4. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich
o sekretariat, kancelaria
o zamówienia publiczne, zdrowie
o biuro Rady Gminy
o dowody osobiste, ewidencja ludności, ewidencja działalności gospodarczej, dodatki mieszkaniowe, zezwolenia na alkohol
o sprawy wojskowe, ochotnicze straże pożarne, zarządzanie kryzysowe

5. Straż Gminna ( ul. Paderewskiego 11, 87-140 Chełmża)
o bezpańskie zwierzęta, bezpieczeństwo, fotoradar.
 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.