Gmina Chełmża

„Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim”

W ramach  Projektu pn.  „Rozbudowa Bazy Sportowej w Województwie Kujawsko – Pomorskim” realizowanego przez Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego oraz Gminy Partnerskie Gmina Chełmża zrealizowała w latach 2010 – 2011 zadanie pn. Budowa boiska do piłki nożnej przy Szkole Podstawowej w Kończewicach.
      W ramach zadania powstało pełnowymiarowe boisko piłkarskie wraz z odwodnieniem i systemem nawodnienia oraz niezbędna infrastruktura tj. min.:
- bieżnia
- ogrodzenie terenu
- utwardzenie terenów
- oświetlenie terenu
- ławki dla zawodników
- trybuny
- droga dojazdowa
 
     Obiekt przede wszystkim przeznaczony jest do realizacji zajęć wychowania fizycznego oraz zajęć pozalekcyjnych  dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kończewicach oraz dla działalności Gminnego Klubu Piłkarskiego „Cyklon” Kończewice.

  
Zadanie współfinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013 – Oś Priorytetowa 3. Rozwój Infrastruktury Społecznej.

Całkowita wartość zadania – 1 489 674,00 zł
Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 347 000,00 zł

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.