Urząd Gminy Chełmża

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Zelgnie – Etap I

 W ramach projektu dobudowano blok dydaktyczny z trzema klasami i biblioteką. Powstał również podjazd dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo wybudowano pokoje nauczyciela, w których trzymane są pomoce naukowe oraz pomieszczenia porządkowe. Blok dydaktyczny jest budynkiem jednopiętrowym, na parterze zlokalizowane są dwie sale lekcyjne, pokój nauczyciela, pomieszczenie porządkowe, wiatrołap, wc oraz komunikacja. Na piętrze znajdują się: sala lekcyjna, pomieszczenie wykorzystywane na bibliotekę, pokój nauczyciela, wc dla nauczycieli oraz pomieszczenie porządkowe i komunikacja + klatka schodowa. Powstałe w ramach projektu sale dydaktyczne pełnią funkcję pracowni przedmiotów ogólnych.

Konsekwencją projektu było również wprowadzenie na teren szkoły ruchu i postoju autobusów. Stworzono dwa miejsca postojowe dla autobusów w rejonie parkingów dla samochodów osobowych oraz jedno miejsce na placu zlokalizowanym w północnej części działki szkoły. Równolegle do drogi asfaltowej, na terenie szkoły wybudowano parking dla samochodów osobowych. Łącznie utworzono 15 miejsc postojowych dla samochodów osobowych (w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej).

W ramach projektu powstały produkty w postaci:

  • liczby przebudowanych obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół – 1 szt.;
  • powierzchni użytkowej nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne - 349,3 m2.

Konieczność realizacji projektu wynikała z braku dostępności podstawowej infrastruktury oświatowej na terenie Gminy Chełmża, znamionującej się dobrym stanem technicznym oraz kompleksowym wyposażeniem. Przed realizacją projektu uczniowie Szkoły Podstawowej w Zelgnie borykali się z problemem zbyt małej ilości sal lekcyjnych w stosunku do zgłaszanych potrzeb. Z powodu niedostatecznej liczby pomieszczeń dydaktycznych  uczniowie zmuszeni byli do przyswajania wiedzy w przepełnionych pomieszczeniach, w systemie dwuzmianowym, co rodziło szereg problemów.

Inwestycję zrealizowano przy udziale środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 -2013

Oś priorytetowa III – Rozwój infrastruktury społecznej

Działanie 3.1 – Rozwój Infrastruktury edukacyjnej

Całkowita wartość operacji:  -   1 469 296,50 zł

W rym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – 641 100,70 zł

Krystian Małek 
Podinspektor ds. Inwestycji

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.