Gmina Chełmża

Informacja na temat nowego wirusa Schmallenberg

W listopadzie 2011 r. na terytorium Niemiec, Holandii oraz Belgii wykryto nieznany wcześniej wirus z rodzaju Orthobunyavirus (wstępna nazwa „WIRUS SCHMALLENBERG") powodujący zachorowania przeżuwaczy tj. bydła, owiec i kóz Wirusy tego typu występują głównie u przeżuwaczy w Azji, Australii oraz w Afryce oraz są przenoszone przez owady (komary i kuczmany). Nie przenoszą się poprzez bezpośredni kontakt miedzy zwierzętami. Z uwagi na fakt, iż okres aktywności kuczmanów i komarów przypada na sezon wiosenno-letni, w chwili obecnej istnieje małe prawdopodobieństwo pojawienia się choroby. Ryzyko wystąpienia choroby będzie wzrastało w okresie wiosenno -letnim. Istnieje możliwość przywleczenia choroby do Polski, poprzez przesyłki zwierząt z krajów, w których wystąpiła choroba.

Objawy:

  • gorączka (ponad 40°C), ogólne osłabienie, utratę apetytu,
  • biegunka,
  • spadek mleczności (nawet o 50%),
  • wady wrodzone u nowonarodzonych zwierząt: wodogłowie, wrodzona sztywność stawów, sztywność szyi, szczególnie u jagniąt, których większość rodzi się martwa.

Wstępna ocena przeprowadzona przez Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), dotycząca ryzyka związanego z wirusem Schmallenberg wskazuje, że, jest mało prawdopodobne, aby wirus mógł powodować chorobę u ludzi, ale nie można tego całkowicie wykluczyć na tym etapie".

W związku z powyższym, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu prosi o wcześniejsze zgłaszanie zamiaru wprowadzenia do stada bydła, kóz lub owiec przesyłek zwierząt pochodzących z krajów w których wystąpiła choroba tj. z Niemiec, Holandii i Belgii celem objęcia gospodarstwa nadzorem weterynaryjnym. Apeluję również o rozważne postępowanie przy wprowadzaniu nowych zwierząt do gospodarstwa - nie wprowadzanie zwierząt niepewnego lub niewiadomego pochodzenia. Proszę także o zgłaszanie do lekarzy weterynarii wolnej praktyki istotnych symptomów i zmian w stanie zdrowia przeżuwaczy biorąc pod uwagę charakterystykę choroby.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Toruniu
 lek. wet. Dorota Stankiewicz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.