Gmina Chełmża

  • Mieszkaniec    /   
  • Projekty UE    /   
  • Projekty w ramach RPO i PROW    /   
  • „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża.”    /   

Strona informacyjna projektu:

„Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża”.

  Na podstawie umowy nr WPW.I.3043-4-13-493/2010 zawartej pomiędzy Gminą Chełmża a Instytucją Zarządzającą RPO WK-P o dofinansowanie projektu współfinansowanego w ramach osi priorytetowej 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działania 4.2 Rozwój usług i aplikacji dla ludności Gmina Chełmża z dniem 28.10.2011 przystąpiła do rzeczowej realizacji projektu. Zadanie „Rozlicz się przez Internet, uzyskaj informację z elektronicznego okienka – stworzenie elektronicznego systemu usług dla ludności w Gminie Chełmża” obejmuje swoim zakresem:

  • budowę platformy internetowej umożliwiającej sprawdzenie poprzez sieć Internet stanu konta księgowego przez płatników podatków: rolnego, leśnego, nieurchomości, od środków transportowych,
  • powiadamiania o zbliżającej się racie podatku,
  • umożliwienie płatności płatnikom podatku opłaty wybranego zobowiązania poprzez płatność elektroniczną,
  • zakup sprzętu niezbędnego do realizacji wymienionych zadań,
  • zakup sprzętu do utworzenia stanowiska komputerowego dla petenta,
  • integrację systemu podatkowego z elektronicznym obiegiem dokumentów,

Finansowanie:

Całkowita wartość inwestycji:                                  212 402,00 zł
Kwota dofinansowania 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:     157 471,50 zł
Budżet samorządu Gminy Chełmża:                           54 930,50 zł

Projekt jest  współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu samorządu Gminy Chełmża.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.