Gmina Chełmża


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej już po raz czwarty realizował projekt systemowy  pt. „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII „ Promocja integracji społecznej”. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Instytucją pośredniczącą w realizacji projektu jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu oraz Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego.

W ramach projektu „ Zacznij od nowa – aktywne działanie” realizowany był Program Aktywności Lokalnej , który obejmował  Głuchowo i  Bielczyny. W sierpniu 10 kobiet podopiecznych  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej uczestniczyło w zajęciach, które odbywały się w świetlicy w Głuchowie. Panie odbyły zajęcia z zakresu szkoły rodzica, warsztatów zarządzania budżetem domowym, obsługi komputera i poczty internetowej. Dodatkowo odbyły indywidualne konsultacje
z doradcą zawodowym.

W październiku dla wszystkich uczestniczek projektu zostanie zorganizowany wyjazd integracyjny do Warszawy, na którym Panie będą zwiedzać Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Centrum Nauki Kopernika. Ponadto projekt zostanie zakończony uroczystą konferencją, która będzie promowała jego rezultaty.

Dzięki realizacji projektu, uczestniczki podniosły poziom wiedzy oraz umiejętności społecznych i zawodowych. Wierzymy, iż pozwoli to  na efektywne poszukiwanie pracy  oraz umożliwi sprawne poruszanie się po współczesnym rynku pracy. Ponadto spowoduje to wzrost samooceny, motywacji i aktywności społecznej , jak również podniesie wiarę we własne możliwości. Rezultat projektu zakłada powrót na rynek pracy oraz  reintegrację społeczną uczestniczek projektu.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.