Urząd Gminy Chełmża

Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża zaprasza do udziału w projekcie pn. „Świetlica ze smakiem” współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Zajęcia będą prowadzone m.in. przez specjalistów z Wojewódzkiego Ośrodka Animacji Kultury. Szkolenie będzie trwało od czerwca do września 2011 roku ( 2 x w miesiącu)  i będzie obejmowało cykl warsztatów w ramach poszczególnych dziedzin: rękodzieła, zajęć wokalnych, warsztatów kulinarnych oraz warsztatów ogrodniczych. Zajęcia będą się odbywały w świetlicach wiejskich w: Głuchowie, Grzywnie i Dźwierznie. Uczestnicy projektu „Świetlica ze smakiem” nabędą umiejętności organizacji imprez lokalnych, dekoracji świetlic wiejskich, organizacji spotkań edukacyjno- kulturalnych w swoich wsiach itp. Na koniec projektu zostaną zorganizowane imprezy promocyjno- integracyjne w każdej ze wsi, zaś każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie o ukończeniu kursu. Udział w szkoleniu jest bezpłatny. Uczestnicy w ramach projektu otrzymują bezpłatne materiały szkoleniowe oraz gadżety promocyjne.
Rekrutacja i zgłoszenia do końca maja 2011r. Projekt jest skierowany do mieszkańców Gminy Chełmża. Do udziału w projekcie zapraszamy KAŻDEGO, kto lubi działać w swoim środowisku i zmieniać świat na lepsze! Warsztaty będą się odbywały w świetlicach w Głuchowie, Grzywnie i Dźwierznie!

ZAPRASZAM!!!

  • Młodzież powyżej 18 roku życia: uczniów szkół ponadgminazjalnych i studentów
  • Panie z KGW
  • Członków organizacji lokalnych
  • Nauczycieli
  • Bibliotekarzy
  • Lokalnych artystów
  • itd………………..

Zadziałaj już dzisiaj !
ZGŁOŚ SIĘ DO PROJEKTU „ŚWIETLICA ZE SMAKIEM” !

Projekt jest współfinasowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX  Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.5. „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich”.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.