Urząd Gminy Chełmża

K O M U N I K A T

Gminny Komisarz Spisowy w Gminie Chełmża ogłasza nabór kandydatów  na rachmistrzów spisowych przy Powszechnym Spisie Rolnym 2010, którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie Gminy Chełmża.

Wymagania stawiane kandydatom na rachmistrza spisowego:

 - ukończone 18 lat i posiadanie co najmniej średniego wykształcenia (preferowani są studenci uczelni rolniczych, geodezyjnych lub ekonomicznych);
- znajomość obsługi komputera;
-
pełna sprawność fizyczna, umiejętność łatwego komunikowania się z respondentami, wzbudzanie zaufania u osób, z którymi będą przeprowadzane wywiady, asertywność, umiejętność zachowania spokoju, uprzejmość i cierpliwość podczas przeprowadzania wywiadu;
- dyspozycyjność; odpowiedzialność, rzetelność  oraz umiejętność organizacji pracy własnej;
- posiadanie znajomości zagadnień z zakresu rolnictwa w podstawowym zakresie;
- preferowane będą osoby, które zamieszkują lub pracują na terenie Gminy Chełmża.

Kandydaci na rachmistrzów zobligowani będą do wzięcia udziału w teście oraz szkoleniu z zakresu metodologii i organizacji spisu oraz w warsztatach na temat posługiwania się urządzeniami typu hend - held i zainstalowanymi na nich aplikacjami. Test odbędzie się o godz. 900 w dniu 15 czerwca 2010 r. w sali nr 4 Urzędu Gminy Chełmża. Szkolenia rachmistrzów odbędą się  w miesiącu lipcu br. - dokładny termin zostanie podany w późniejszym okresie.

W okresie od 9 - 23 sierpnia br. rachmistrze spisowi będą zobowiązani do przeprowadzenia obchodu przedspisowego. Spis rolny przeprowadzony zostanie od 8 września br. do 31 października br.

Pisemne zgłoszenia należy składać w dniach od 08.06.2010 r. do 14.06.2010 r. w siedzibie Urzędu Gminy Chełmża ul. Wodna, pok. nr 19 (sekretariat).

W zgłoszeniu swojej kandydatury należy podać:

- imię i nazwisko
 
- adres zamieszkania
 
- telefon i adres e-mail
 
- datę urodzenia
 
- miejsce zatrudnienia
- nazwa i adres zakładu pracy,
w przypadku studentów  - nazwę szkoły,  
w przypadku pobierania renty lub emerytury - numer emerytury lub renty, w przypadku braku pracy - określenie bezrobotny,

Do zgłoszenia należy dołączyć:

- kserokopię dokumentu poświadczającego  wykształcenie średnie,
 
- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw  publicznych,
 
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (w tym przestępstwa skarbowe),
 
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu Gminy Chełmża po 14 czerwca br. lub będą niekompletne, nie zostaną rozpatrzone.

Gminny Komisarz Spisowy
Jacek Czarnecki

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.