Gmina Chełmża

K O M U N I K A T

            W okresie wiosennym wypalanie traw na łąkach, przydrożnych rowach, skarpach, nieużytkach, poboczach kolejowych powoduje niekontrolowane pożary, skutkujące dużymi stratami materialnymi, zagrożeniem przemieszczania się ognia na zabudowania oraz tereny leśne.

Szczególnie niekorzystny jest przerzut pożarów na torfowiska, które w wyniku pożarów mogą ulec całkowitemu unicestwieniu, ponieważ tląc się pod powierzchnią są bardzo trudne do ugaszenia, stanowią też zagrożenie dla przebywających na nich ludzi i zwierząt.

            Wśród społeczeństwa nadal panuje przekonanie, że wypalanie traw poprawia jakość gleby, jest swoistym rodzajem jej nawożenia i użyźniania. Tymczasem pozbawienie gleby naturalnej pokrywy roślinnej powoduje przyspieszenie jej erozji i wyjaławianie.   W płomieniach giną nie tylko suche trawy, ale cały system korzeniowy, flora oraz bakterie i grzyby – zniszczeniu ulega całe bogactwo przyrody.

Za wypalanie traw grożą konsekwencje karne: areszt, grzywna wynikające z art. 124 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (  tekst jednolity Dz. U. Nr 151, poz. 1220 ze zmianami).

            Ponadto obowiązujące przepisy w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i terenów stanowią, że wypalanie pozostałości roślinnych na polach w odległości mniejszej niż 100 metrów od zabudowań, lasów w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania jest niedopuszczalne. Nagannym jest również wypalanie w bezpośrednim sąsiedztwie dróg publicznych dla poruszających się pojazdów. Ulatniające się kłęby dymu ograniczają widoczność i stwarzają zagrożenie dla poruszających się pojazdów.

Kodeks wykroczeń art. 82 § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. ( tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 109, poz. 756 ze zmianami ) stanowi, że „ kto nieostrożnie obchodzi się z ogniem lub wykracza przeciwko przepisom dotyczącym zapobiegania i zwalczania pożarów(…) podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany”

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.