Gmina Chełmża

Impreza promocyjna „Animator kultury dla twojej wsi ”podsumowała i zakończyła ponad półroczną działalność Wiejskiej Szkoły Animacji Kultury prowadzonej przez Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża w Brąchnówku. Z zaproszenia do udziału w szkole skorzystała grupa 20 osób, w tym młodzież szkół ponadgminazjalnych,  studentów, członkowie organizacji lokalnych, nauczyciele, bibliotekarze. Wspomniana impreza była wielką rewią i barwnym pokazem zdobytych przez słuchaczy szkoły umiejętności artystycznych w tym krótkim czasie i sprawdzianem dla zdobytej przez nich wiedzy w zakresie aktywizowania kulturalnego mieszkańców wsi.

Na zakończenie Szkoły Animacji Kultury  każdy ze słuchaczy   otrzymał specjalne  zaświadczenie o ukończeniu kursu wystawione przez Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Toruniu i Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża.  

Projekt „Wiejska Szkoła Animacji Kultury” współfinansowany jest  ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 9.5. Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.