Gmina Chełmża

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wspólnie z Fundacją „Ziemia Gotyku” Lokalna Grupa Działania zaprasza na spotkanie robocze w ramach projektu „Pierwszy krok do reorientacji zawodowej rolników i członków ich rodzin z obszaru działania LGD Ziemia Gotyku”
Spotkanie jest kontynuacją tematyki podjętej na konferencji inaugurującej projekt w dniu 30 stycznia na temat konieczności reorientacji zawodowej rolników gmin Chełmża, Łubianka, Łysomice   i Papowo Biskupie.

Spotkanie ma być jednocześnie okazją do powołania zespołu ds. reorientacji złożonego z przedstawicieli rolników, organizacji rolniczych, samorządów, instytucji rynku pracy  i przedsiębiorców, którego zadaniem będzie wypracowanie wspólnych projektów ukierunkowanych na tworzenie miejsc pracy w obszarach nie związanych z rolnictwem.


Termin spotkania: 18 marca 2009 r.
Godz.: 10.00 – 13.00
Miejsce: Centrum Kultury w Łubiance

SPOTKANIE ROBOCZE W RAMACH PROJEKTU PN.
PIERWSZY KROK DO REORIENTACJI ZAWODOWEJ ROLNIKÓW I CZŁONKÓW ICH RODZIN Z OBSZARU DZIAŁANIA LGD ZIEMIA GOTYKU”
PROGRAM

10.00 – 10.15    Powitanie uczestników.
10.15 – 10.45    Identyfikacja potrzeb rolników i członków rodzin rolniczych powiatu aleksandrowskiego w obszarze zatrudnienia poza rolnictwem - co wynika z przeprowadzonych badań ankietowych?
10.45 – 11.15    Dyskusja – odniesienie do prezentacji i materiału przesłanego uczestnikom wraz z zaproszeniem na spotkanie. 
11.15 – 11.30    Dalsze działania w projekcie – produkty, rezultaty
11.30 – 12.30    Reorientacja zawodowa rolników - obszary problemowe - praca metodą burzy mózgów
12.30 – 13.00    Powołanie zespołu ds. reorientacji zawodowej w powiecie aleksandrowskim   

Prowadzący spotkanie:
Elwira Zakrzewska (Kujawsko – Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie o/Przysiek)
Mariola Epa-Pikuła (Fundacja Ziemia Gotyku LGD)


Prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 15.03.2009 pod nr telefonu:  (52) 386 72 13

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.