Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

POMAGAMY ZDOLNYM STUDENTOM

        Samorząd  Gminy Chełmża  wspiera swoich młodych, zdolnych i pracowitych mieszkańców, którzy w nauce  są wzorowi  i osiągają sukcesy poza jej granicami. Ci młodzi ludzie są  ambasadorami naszej gminy w miejscach, w których przebywają i realizują swoje życiowe cele i pasje. Do 10 października br. studenci z gminy mają czas, aby złożyć wniosek na stypendium. Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć.
        Stypendium może otrzymać student, który mieszka na stałe na terenie Gminy  Chełmża  i spełnia warunki określone w Gminnym programie stypendialnym. Wspomniany  Gminny program skierowany jest do studentów odbywających studia pierwszego lub drugiego stopnia albo jednolite studia magisterskie  w rozumieniu Prawa o szkolnictwie wyższym, w trybie studiów dziennych. Program stypendialny obowiązuje od 01 października 2015 r. do 31 lipca 2016 r.  O przyznanie stypendium może ubiegać się student, który poza tym, że na stałe mieszka w Gminie Chełmża nie ma ukończonych  jeszcze 25 lat i zaliczył kolejny rok studiów lub studiuje na pierwszym roku studiów drugiego stopnia, rozpoczętych w tym samym roku kalendarzowym, w którym ukończył  studia pierwszego stopnia.  Stypendium zostanie przyznane pięciu studentom na podstawie listy rankingowej ustalonej na podstawie średniej ocen i dotychczasowych osiągnięć, w tym sportowych, w dziedzinie społecznej czy w wolontariacie. Wysokość przyznanego stypendium wyniesie 250 zł miesięcznie przez okres 10 miesięcy.  
        W celu ubiegania się o stypendium, student powinien złożyć  wniosek na obowiązującym formularzu razem z wymaganymi załącznikami: zaświadczenie z uczelni potwierdzające osiągnięte wyniki w nauce oraz wszelkie dokumenty potwierdzające inne osiągnięcia studenta.  Decyzję o przyznaniu stypendium podejmie komisja powołana przez Wójta Gminy Chełmża.
        Wnioski należy składać w terminie od 25 września 2015 r. do 10 października 2015 r. w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, ul. Paderewskiego 11. Więcej informacji nt. stypendium pod numerem tel. 56 6756019. Poniżej w  załączeniu druk wniosku o stypendium.

KO

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.