Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

SOŁTYS Z LEGITYMACJĄ

        Szefom 28 sołectw w Gminie Chełmża, Wójt Gminy Jacek Czarnecki i Przewodniczący RG Janusz Iwański wręczyli  legitymacje Sołtysa Gminy Chełmża i zaświadczenia o wyborze na Sołtysa. 
Wśród sołtysów nowej kadencji są tacy, którzy pełnią tę funkcję już od wielu lat, ale są też i tacy, którzy debiutują w nowej roli. Pierwsze spotkanie w nowej kadencji sołtysów odbyło się wczoraj w Urzędzie Gminy Chełmża.  W spotkaniu uczestniczyli:  kadra kierownicza UG Chełmża i jednostek organizacyjnych oraz przybyli Radni Gminni.     Wójt Gminy  Jacek Czarnecki pogratulowała przedstawicielom 28 sołectw, którzy zostali wybrani na Sołtysów i przez najbliższe 4 lata będą reprezentantami swoich mieszkańców. „ - Zdecydowaliście się na trudną rolę. To Wy reprezentujecie wieś i swoich mieszkańców. Pozostajecie liderem w swojej wsi. Musicie współpracować z Radami Sołeckimi i proszę pamiętać o swoich Radnych. To Radni reprezentują sołectwo na szczeblu władz decyzyjnych i walczą o pieniądze w budżecie dla swoich miejscowości”- mówił do Sołtysów Wójt Czarnecki.
         W dalszej części spotkania omówione zostały  najważniejsze sprawy dotyczące funkcjonowania organów sołectwa jak Sołtys, Rada Sołecka, Zebranie wiejskie.” – Państwo jesteście organem wykonawczym w sołectwie, wyposażeni w statut sołectwa, ważny dokument regulujący sprawy w sołectwie” – poinformowała Sołtysów Ewa Pudo Sekretarz Gminy. Sekretarz Gminy dokładnie zapoznała  Sołtysów z ich  zadaniami  i obowiązkami. Wśród wielu zadań  sołtysa należy wymienić zwoływanie zebrań wiejskich i gospodarowanie mieniem gminnym, w tym świetlicą wiejską. Świetlice wiejskie, to obiekty w sołectwach, które mogą być wynajmowane według przyjętych w gminie zasad. Do poszukiwania pomysłów na działalność świetlic przekonywał Sołtysów Wójt Jacek Czarnecki „ – Świetlice budowane są w gminie dla naszych mieszkańców. Świetlice to mienie, które  powinno zarabiać na wydatki w sołectwach”.
           Z kolei o funkcjonowaniu Funduszu Sołeckiego w gminie mówiła podczas spotkania Skarbnik Gminy Marta Rygielska.  Pani Skarbnik przypomniała o zasadach przydziału środków FS na sołectwa, o ich wydatkowaniu oraz o procedurach formalnych związanych  z podziałem FS przez mieszkańców sołectw. W trakcie spotkania przedstawione zostały także  sprawy organizacyjne dotyczące współpracy Sołtysów z Urzędem Gminy. Strukturę organizacyjną UG i jednostek organizacyjnych omówiła Sekretarz Gminy Ewa Pudo.
          Organizatorzy spotkania uwagę Sołtysów zwrócili również na inne  sprawy związane z funkcjonowaniem samorządu na co dzień  jak: czystość i gospodarka odpadami, opieka społeczna czy  życie  kulturalno – sportowe w gminie.
Spotkanie podsumowała wspólna dyskusja i zgłaszanie przez Sołtysów spraw bieżących i wniosków związanych z funkcjonowaniem gminy i sołectw.
KO

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.