Gmina Chełmża

Zacznij od nowa – aktywne działanie

Od maja 2008 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chełmży będzie realizował projekt systemowy „ Zacznij od nowa – aktywne działanie”, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu operacyjnego „ Kapitał Ludzki”. Projekt realizowany będzie w zakresie  działania 7.1, poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Projekt skierowany jest do beneficjentów Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chełmży, długotrwale bezrobotnych kobiet ( zarejestrowanych w PUP) nie posiadających aktualnych kwalifikacji zawodowych.
Celem projektu jest aktywna integracja społeczna oraz aktywizacja zawodowa 12 kobiet zakwalifikowanych do udziału w projekcie, które wyłonione zostały w wyniku analizy danych dot. bezrobocia oraz profilu klientów opieki społecznej na terenie gminy Chełmża.
Główne działania projektowe w zakresie aktywnej integracji społecznej obejmują kompleksowe wsparcie dla beneficjentów projektu w postaci zajęć motywacyjno – aktywizujących, doradztwa zawodowego, pomocy finansowej jak również kursu dla opiekunek osób starszych i niepełnosprawnych.  Dzięki realizacji projektu, uczestniczki zostaną wyposażone w wiedzę i umiejętności, które pozwolą im na efektywne poszukiwanie zatrudnienia i umożliwią sprawne poruszanie się po rynku pracy. Ponadto spowoduje wzrost samooceny, motywacji i aktywności, jak również podniesie wiarę we własne możliwości. Dodatkowo cztery petentki, które ukończą kurs zostaną zatrudnione w ramach prac społecznie użytecznych na terenie gminy Chełmża.
Rezultat projektu zakłada powrót na rynek pracy a w konsekwencji reintegrację społeczną kobiet objętych działaniami projektowymi.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.