Gmina Chełmża

INFORMACJA   Z  GMINNEGO  OŚRODKA  POMOCY  SPOŁECZNEJ

 

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa  w Grudziądzu uprzejmie informuje osoby zainteresowane, że w okresie wakacji 2008 roku organizowane są turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników:

-                      w Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Jedlcu dla dzieci z chorobami układu ruchu, w terminie od 23 lipca do 12 sierpnia,

-                      w Zakładzie Rehabilitacji Leczniczej ,,Dukat” w Dąbkach dla dzieci z chorobami układu oddechowego, w terminie od 13 lipca do 02 sierpnia.

 

ZASADY KIEROWANIA I KWALIFIKACJI DZIECI NA TURNUSY REHABILITACYJNE

 

-                      podstawą skierowania jest wniosek kwalifikacyjny wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę w leczeniu, którego pozostaje dziecko, pozytywnie zaopiniowany i przyjęty do realizacji przez Lekarza Inspektora Placówki Terenowej KRUS,

-                      przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy,

-                      wiek dziecka od 7 do 15 lat (nieukończone 16 lat),

-                      rodzice ponoszą odpłatność za pobyt dziecka w kwocie 200 zł,

-                      koszt podróży dziecka odpowiadający równowartości ceny biletów PKS i PKP 2 kl. (w obie strony) pokrywają rodzice (opiekunowie prawni),

-                      dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od nieszczęśliwych wypadków na kwotę min. 5.000 zł przez Centralę KRUS. Ubezpieczenie obejmuje pobyt dzieci na turnusie wraz z dojazdem do ośrodka w dniu rozpoczęcia turnusu i z powrotem.

Osoby zainteresowane wyjazdem swoich dzieci na turnus rehabilitacyjny prosimy o skontaktowanie się z Placówką Terenową KRUS w Grudziądzu (tel. 056 4621241 wew. 305) do 30.03.2008r. Jednocześnie informujemy, iż ilość miejsc na turnus rehabilitacyjny  jest ograniczona.

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.