Urząd Gminy Chełmża

STRAŻ  GMINNA

 

Uchwałą Rady Gminy  z dnia 31 maja 2007 roku utworzono Straż Gminną w Gminie Chełmża.

- terenem działania Straży Gminnej jest obszar administracyjny Gminy Chełmża,

- siedzibą Straży Gminnej jest budynek Urzędu Gminy  w Chełmży przy ul. Wodnej 2,

- utworzone zostaną dwa etaty / komendant , strażnik /;  

 

Uprawnienia strażnika

między innymi:

1/ udzielania pouczeń;

2/ legitymowanie osób, gdy ustalenie ich tożsamości jest niezbędne do wykonywania zadań w  związku z identyfikacją osób podejrzanych o popełnienie przestępstwa lub wykroczenia;

3/ ujęcia osób  stwarzających w sposób oczywisty bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia, a także dla mienia i niezwłoczne doprowadzenie do Komisariatu Policji;

4/ nakładania grzywien w postępowaniu mandatowym za wykroczenia określone w odrębnych przepisach;

5/ kierowanie wniosków o ukaranie do Sądu Rejonowego;

6/ usuwanie i blokowanie pojazdów w przypadkach określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym.

 

Zadania straży

 

w szczególności:

1/ ochrona spokoju i porządku w miejscach publicznych oraz estetycznego wyglądu obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, instytucji oraz posesji prywatnych i ich otoczenia

2/ kontrolowanie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy / np. bezpańskie psy , podorywanie pasów przydrożnych , odprowadzenia ścieków ,  itd.;

3/ sprawdzenie wykonywania zadań i obowiązków przez administratorów i gospodarzy domów;

4/ odbywanie wspólnie z Policją patroli miejsc szczególnie zagrożonych przestępczością;

5/ czuwanie nad przebiegiem imprez publicznych;

6/ wykonywanie innych czynności wynikających z obowiązujących przepisów, w tym aktów prawa miejscowego.

 

Strażnik swoje obowiązku na terenie naszej Gminy pełnić będzie od miesiąca lutego 2008 roku.

Wiesław Bachan

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.