Urząd Gminy Chełmża

        LGD „Ziemia Gotyku” obejmuje teren czterech gmin wiejskich. Gminy Chełmża, Łysomice, Łubianka i Papowo Biskupie położone są na północ od Torunia, na Ziemi Chełmińskiej. Na obszarze znajdują się jeziora tak zwanej Rynny Chełmżyńskiej (Chełmżyńskie, Grażyna, Grodzieńskie, Głuchowskie i Kamionkowskie) oraz Jezioro Papowskie. W gminie Łysomice znajduje się rezerwat „Las Piwnicki”. Niewielki obszar chronionego krajobrazu znajduje się także na północno – wschodnim krańcu Gminy Chełmża.
       Obszar ten ma ciekawą historię sięgającą okresu między VII a XII wiekiem, kiedy to zapoczątkowało się tutaj osadnictwo. Ślady osadnictwa są widoczne w wielu miejscach na tym obszarze, gdzie archeolodzy odkryli grodziska wczesnośredniowieczne m.in. w Grodnie i Nawrze, średniowieczne m.in. w Grodnie, Pigży-Leszczu, Przecznie, Nawrze, Papowie Biskupim, Jeleńcu. Zachowało się na tym obszarze wiele zabytków, kościołów gotyckich ze średniowiecza, zespołów pałacowo – parkowych z XIX wieku, starych domów i innych zabytkowych obiektów. Bogate zasoby materialnego i niematerialnego dziedzictwa kulturowego „Ziemi Gotyku” oraz bliskość Torunia i miast Chełmża i Chełmno stwarzają możliwość rozwoju tego obszaru w kierunku turystyki. Wspólne dziedzictwo i losy dziejowe stwarzają w mieszkańcach tego obszaru poczucie tożsamości kulturowej: wspólnoty doświadczeń oraz wspólnych wartości.
      LGD Ziemia Gotyku prowadzi szeroką działalność w obszarze aktywizacji społeczno-zawodowej mieszkańców obszaru, podejmuje inicjatywy w zakresie edukacji przedszkolnej, edukacji pozaszkolnej dla młodzieży, edukacji nieformalnej dla dorosłych, a także działania w zakresie kultury, turystyki, dziedzictwa lokalnego, tradycyjnych produktów i zwyczajów.

Adres: www.ziemiagotyku.com

 

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.