Urząd Gminy Chełmża

„Rewolaryzacja zabytkowego parku w Brąchnówku wraz z budową ścieżki edukacyjnej ” - zrealizowany w ramach Osi  priorytetowej 4 Region przyjazny środowisku, Działanie 4.6 Ochrona środowiska naturalnego i zasobów kulturowych na obszarze ZIT, Poddziałanie 4.6.3 Wsparcie ochrony zasobów przyrodniczych w ramach ZIT

W ramach Projektu przeprowadzono prace rewaloryzacyjne na terenie zabytkowego parku w Brąchnówku zespołu pałacowo – parkowego  wpisanego do wojewódzkiego rejestru zabytków. Rewaloryzacja zakładała odtworzenie XIX-wiecznego założenia ogrodu krajobrazowego w stylu angielskim. W ramach projektu również powstała na terenie parku ścieżki edukacyjnej poprowadzona wśród drzew ustanowionych jako pomniki przyrody.

Inwestycja obejmowała wykonanie nawierzchni utwardzonych, w tym: pieszo-jezdnej z kostki granitowej, kruszywa łamanego, montaż elementów małej architektury i urządzeń zabawowych oraz ogrodzenia, nasadzenia roślin, w tym: wycinka drzew, sadzenie drzew, sadzenie krzewów i bylin, trawniki.

 

 • tablica informacyjna i pamiątkowa1_Rewaloryzacja-01
 • DSC_0602
 • DSC_0608
 • DSC_0622
 • DSC_0624
 • DSC_0642
 • DSC_0812
 • DSC_0825
 • DSC_0830
 • DSC_0833
 • DSC_0840
 • DSC_0849

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.