Urząd Gminy Chełmża

  • Projekty UE    /   
  • Projekty w ramach RPO i PROW    /   
  • Budowa sieci kanalizacji z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie    /   

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

        Operacja typu „Gospodarka wodno-ściekowa” pn. „Budowa sieci kanalizacji  z przyłączami w miejscowości Pluskowęsy - Zalesie oraz sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Zalesie” mająca na celu    poprawę jakości życia mieszkańców Gminy Chełmża poprzez rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudowy wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

        W ramach inwestycji zostanie wykonany zostanie kolektor kanalizacji sanitarnej tłocznej na odcinku  Pluskowęsy – Zalesie o łącznej długości 2160 m wraz z przyłączami i przydomowymi przepompowniami ścieków oraz jedną przepompownia sieciową. Dodatkowo w miejscowości Zalesie zostanie wykonany kolektor kanalizacji grawitacyjnej o długości 895 m oraz sieć wodociągowa o długości 450m.

         Przedsięwzięcie jest pierwszym etapem szerszego zamierzenia inwestycyjnego Gminy Chełmża w zakresie gospodarki wodno – ściekowej polegającego na skanalizowaniu północnego brzegu Jeziora Chełmżyńskiego w miejscowości Zalesie. 

Koszt inwestycji: 1 221 390,00 zł

Wysokość dofinansowania: 608 133,00 zł

 

Krystian Małek

Podinspektor ds. Inwestycji

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.