Urząd Gminy Chełmża

  • Gospodarka odpadami    /   

ŚMIECI W II PÓŁROCZU 2014 r. - HARMONOGRAM WYWOZU

       Do wiadomości mieszkańcom Gminy Chełmża przekazujemy  harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości w okresie od lipca do grudnia br.  Odbiorcą odpadów w dalszym ciągu jest  Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży. Umowa pomiędzy Gminą Chełmża a ZGK na odbiór odpadów obowiązuje do 31 grudnia 2014 r. Harmonogram na okres lipiec - grudzień  2014 rok podany został także do wiadomości mieszkańcom w czerwcowym numerze Gazety Gminy Chełmża KURENDA.
        Poza tym mieszkańcy gminy mogą cały czas korzystać  z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży na tych samych zasadch co w Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,szkło,papier, tektura,bioodpady, w tym odpady zielone,popioły, przeterminowane lekarstwa,chemikalia, zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,zużyte opony,tekstylia.

        W/w odpady zalegające w gospodarstwach można dostarczać do ZGK  w godzinach otwarcia Punktu: poniedziałek - piątek w godz 10.00 – 18.00, a w soboty w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-a jest dla mieszkańców Gminy Chełmża nieodpłatne, ponieważ zostało wliczone w stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Zachęcamy do korzystania!

        Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża w okresie lipiec - grudzień  2014 rok w załączeniu poniżej.

KO

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.