Urząd Gminy Chełmża

  • Gospodarka odpadami    /   

WYWÓZ ODPADÓW W 2014 r - NOWY HARMONOGRAM

       Z początkiem nowego 2014 roku w gminie będzie obowiązywał nowy harmonogram wywozu odpadów z poszczególnych miejscowości. Podobnie jak w roku mijającym, odbiorcą odpadów będzie Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o.  z siedzibą przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży. Umowa pomiędzy Gminą Chełmża a ZGK na odbiór odpadów została zawarta  na okres od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. Harmonogram na 2014 rok podany został także do wiadomości mieszkańcom w grudniowym numerze Gazety Gminy Chełmża KURENDA.
       Poza tym mieszkańcy gminy mogą korzystać  z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na terenie ZGK Sp. z o.o. przy ulicy Toruńskiej 1 w Chełmży na tych samych zasadch co w Do PSZOK przyjmowane są następujące odpady:tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe,szkło,papier, tektura,bioodpady, w tym odpady zielone,popioły, przeterminowane lekarstwa,chemikalia, zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,zużyte opony,tekstylia.

        W/w odpady zalegające w gospodarstwach można dostarczać do ZGK  w godzinach otwarcia Punktu: poniedziałek - piątek w godz 10.00 – 18.00, a w soboty w godz. 10.00 - 14.00.
Korzystanie z PSZOK-a jest dla mieszkańców Gminy Chełmża nieodpłatne, ponieważ zostało wliczone w stawkę miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami. Zachęcamy do korzystania!

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Chełmża w roku 2014 w załączeniu.
 

K.Orłowska

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.