Urząd Gminy Chełmża

 • Gospodarka odpadami    /   
 • Plakat konkursowy.

Gospodarowanie odpadami - edukacja w szkołach

Dzieci i młodzież segregują śmieci
        W szkołach z początkiem tego roku rozpoczęła się edukacja z zakresu selektywnej zbiórki śmieci. Każda ze szkół zobowiązana została do opracowania programu edukacyjnego w zakresie poprawnej zbiórki selektywnej odpadów w związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Do realizacji opracowanych przez szkoły programów wskazani zostali nauczyciele koordynatorzy. Nauczycieli ci i dyrektorzy szkół  wcześniej  zapoznani zostali przez pracowników UG Chełmża z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmża. Wypracowane zostały plany i metody realizacji wspomnianych programów. Na szczeblu gminnym zorganizowany został przez SP w Kończewicach konkurs Piosenki Ekologicznej, a SP w Zelgnie z kolei wspólnie z Referatem Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska w UG Chełmża byli organizatorami konkursu plastycznego na plakat promujący selektywną zbiórkę odpadów. Nagrody we wspomnianym konkursie sfinansowane zostały przez WFOŚiGW w Toruniu. Dodatkowo SP w Kończewicach była także organizatorem międzygminnego konkursu literackiego, którego motywem przewodnim był ... KOSZ NA ŚMIECI. Przygotowane na konkurs prace to  podsumowanie kilkumiesięcznych działań szkoły i uczniów związanych  z wejściem w życie od 1 lipca ustawy "śmieciowej".
        AKCJA SEGREGACJA potrwa w szkołach jeszcze  do końca bieżącego roku szkolnego. W szkołach pojawiły się plakaty informacyjne i pojemniki do selektywnej zbiórki śmieci. Każdy z uczniów na zakończenie udziału we wspomnianym programie edukacyjnym otrzyma specjalny certyfikat.Każda ze szkół opracowała własny wzór takiego certyfikatu.

SP Grzywna - Certyfikaty wydane będą 26 czerwca. W tym dniu organizowany jest Dzień Ekologiczny.
SP Kończewice - Rozdanie certyfikatów odbędzie się 14 czerwca podczas  Festynu Rodzinnego.
SP Sławkowo Roz- danie certyfikatów odbyło się 3 czerwca podczas Dnia Dziecka.
SP Zelgno -  Certyfikaty zostały rozdane 29 maja na zakończenie programu „Kolorowy Kontener”. Każda klasa otrzymała  jeden certyfikat.
Gimnazjum Głuchowo - Certyfikaty zostaną rozdane podczas zakończenia roku szkolnego 28 czerwca.

Gimn. Pluskowęsy - Certyfikaty zostaną  rozdane w tygodniu 17-21 czerwca.

K.Orłowska
 

 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.
 • Plakat konkursowy.

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.