Urząd Gminy Chełmża

Regulamin Gminnego Konkursu Plastycznego
 pn.  "Anioły i aniołki Bożego Narodzenia”

ORGANIZATORZY KONKURSU:
Centrum Inicjatyw Kulturalnych Gminy Chełmża
Biblioteka Samorządowa w Zelgnie


CELE KONKURSU:

♦  wspieranie działań i możliwości twórczych dzieci i dorosłych,
♦  uwrażliwienie na piękno sztuki,
♦  umiejętność wykorzystania zdolności twórczych i ich prezentacji,
♦  propagowanie tradycji świątecznych – bożonarodzeniowych,
♦  promowanie twórczości artystycznej mieszkańców Gminy Chełmża.

UCZESTNICY:

♦  do 6 lat
♦  7-9 lat
♦  10-12 lat
♦  młodzież i dorośli

Każdy uczestnik konkursu wykonuje pracę w dowolnej formie oraz technice plastycznej której tematem są   BOŻONARODZENIOWE   ANIOŁY.  Prace nadesłane na konkurs muszą być pracami własnymi, nigdzie wcześniej  niepublikowanymi i nie przedstawianymi na innych konkursach. Każdy z autorów może nadesłać jedną pracę. Każda praca na odwrocie musi zawierać czytelne dane: imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika,  nazwa szkoły lub biblioteki, dane rodzica lub opiekuna oraz telefon kontaktowy.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA PRAC:

Podpisane prace plastyczne ( imię, nazwisko, wiek, adres uczestnika, nazwa szkoły lub biblioteki, dane rodzica lub opiekuna), należy składać do 3 grudnia  2010r. na adres Biblioteka Samorządowa w Zelgnie, 87-140 Chełmża , Zelgno 16 ( pocztą lub osobiście)lub w Bibliotekach Gminnych.

KRYTERIA OCENY PRAC KONKURSOWYCH:

♦  zgodność pracy konkursowej z tematyką konkursu,
♦  pomysłowość pracy,
♦  technika wykonania pracy,
♦  forma  pracy,
♦  estetyka pracy,
♦  ogólny wyraz artystyczny wykonanej pracy.
     

Podsumowanie konkursu odbędzie się
15 grudnia 2010r. podczas uroczystego spotkania świątecznego.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY
DO UDZIAŁU W KONKURSIE

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.