Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

STYPENDIA już PO RAZ 15 !

        Kolejnych 37 uczniów  dołączyło do grona stypendystów  Gminy Chełmża. Stypendia im. Jacka Luntkowskiego na rok szkolny 2015/16 zostały wręczone podczas jednej z ważniejszych uroczystości w Gminie Chełmża obchodzonej co roku z okazji Dnia Edukacji Narodowej. To święto stało się okazją do wielu  podziękowań, radosnych życzeń, sympatycznego spotkania z uczniami i ich rodzicami, nauczycielami  oraz okazją do refleksji o szkole i nauce. Tegoroczne upłynęło w wyjątkowej atmosferze, a podsumował je koncert zespołu GO!Band  -  koncert pięknej muzyki i pięknych słów.

       Organizatorem  uroczystości  był  Wójt Gminy Chełmża  Jacek Czarnecki. Tym razem  wspomniana uroczystość miała miejsce w Szkole Podstawowej w Grzywnie.  Na uroczystość zaproszenie przyjęli goście z regionu: Poseł na Sejm RP Zbigniew Sosnowski, Starosta Powiatu Toruńskiego Mirosław Graczyk, Przewodniczący Rady Powiatu Toruńskiego Tomasz Zakrzewski i Wiceprezes ZNP Miasta i Gminy Chełmża Maria Muzioł. Udział w uroczystości wzięli również Radni Gminni - fundatorzy  stypendiów im. Jacka Luntkowskiego, Radni Powiatowi - w tym również fundatorzy stypendiów, dyrektorzy, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi ze szkół gminnych, przedstawiciele gminnych  instytucji kultury, sołtysi, kierownicy i pracownicy z UG Chełmża i wszyscy ci, którym szkoła i młodzież są bliskie.
        Podczas uroczystości nagrody samorządowe z okazji Dnia Edukacji Narodowej  odebrali nauczyciele ze szkół w gminie: Marlena Błaszkowska – SP Grzywna, Iwona Szymańska – SP im. M. Kopernika Sławkowo, Lidia Piórkowska – SP im. W. Broniewskiego Zelgno i Daria Bogdanowicz – Gimnazjum im. Bł. JUTY w Głuchowie. Do grona nagrodzonych dołączył także pracownik obsługi z SP w Grzywnie Rafał Chryszczak. Z kolei uczniowie z tytułem „Najlepszy Absolwent” roku szkolnego 2014/2014 uhonorowani zostali listami gratulacyjnymi Wójta Gminy Chełmża i upominkami. Wspomnianym tytułem mogą poszczycić się uczniowie – absolwenci: Maciej Jasiński - SP w Grzywnie , Aleksandra Gabryś  - SP im.ks. L. Poeplau w KończewicachZuzanna Światkowska - SP im. M. Kopernika w Sławkowie, Agata Wiśniewska - SP im. Wł. Broniewskiego w Zelgnie, Daria Polcyn - Gimnazjum im. Bł, JUTY w Głuchowie  Klaudia Sztoltman - Gimnazjum im.Jana Pawła II  w Pluskowęsach.
      Jednak bez żadnych wątpliwości, za najważniejszą część uroczystości należy uznać wręczenie stypendiów gminnych najlepszym uczniom ze szkół ponadgimnazjalnych oraz Gimnazjum i LO Akademickiego w ZS UMK w Toruniu. Te stypendia  przyznane zostały  w Gminie Chełmża już po raz 15  ! Tegoroczna edycja tylko potwierdziła, że najlepszą inwestycją w przyszłość jest edukacja, a dzięki stypendiom im. Jacka Luntkowskiego promujemy  tę uniwersalną wartość. Była  to okazja, aby już po raz piętnasty wyróżnić i nagrodzić tych, którzy pracują najciężej. Grono tegorocznych 37 stypendystów stypendium im. Jacka Luntkowskiego i pięciu najlepszych studentów, którzy odebrali z kolei swoje stypendium studenckie, to przykład grupy młodych ludzi na to,  że można, warto i trzeba być tym najlepszym i nie wolno w tych staraniach poprzestawać, chcąc zdobyć  wyznaczony sobie cel życiowy. Ci wszyscy zdolni młodzi ludzie są ambasadorami Gminy Chełmża w miejscach, w których przebywają i realizują swoje życiowe cele i pasje. A tegoroczną listę stypendystów tworzą osoby: Branicka Anna – Witkowo, Bulińska Aleksandra – Browina, Curlej Sandra – Zajączkowo, Gadomska Klaudia – Grzywna, Jabłońska Aneta – Browina, Jabłońska Justyna – Browina, Jahn Izabela – Bielczyny, Jewczak Martyna – Kończewice, Kasper Natalia – Dziemiony, Kopczyk Tomasz – Browina, Kotkiewicz Kinga – Kuczwały, Kotkiewicz Krzysztof – Kuczwały, Krupa Karolina – Kończewice, Krupska Monika – Zalesie, Kubalewska Ewa – Skąpe, Kuciak Agata – Bielczyny, Lorek Marcin – Mirakowo, Łazur Marta – Grzywna, Michalska Sara – Skąpe, Modrzejewska Kinga – Kończewice, Nowacki Mateusz – Zelgno, Ośmiałowski Radosław – Liznowo, Pawella Marta – Liznowo, Polak Jakub – Skąpe, Przybysz Aneta – Nawra, Przybysz Joanna – Nawra, Rozworski Bartłomiej – Zajączkowo ,Rutkowski Karol – Zalesie, Sawińska Adrianna – Kuczwały, Skoczek Natalia – Nawra , Śmiałek Mateusz – Skąpe, Tomaszewski Patryk – Dźwierzno, Trzpil Adrianna – Browina, Urbańska Daria – Kończewice, Wardulińska Dominika – Grzywna, Wiśniewska Joanna – Sławkowo, Wyczółkowska Dominika – Grzywna.
        Idea stypendiów przyznawanych za naukę w Gminie Chełmża dla uzdolnionych uczniów zrodziła się w 2000 roku w wyniku nawiązanej współpracy przez ówczesny Zarząd Gminy Chełmża z Funduszem Stypendialnym im. Braci Potoczków powołanych przez Sądecką Fundację Rozwoju Wsi i Rolnictwa. W związku z tym, pierwsza  edycja stypendiów realizowana była w ramach powyższego Funduszu. W roku 2001 kapituła Funduszu Stypendialnego działająca przy Sądeckiej Fundacji Rozwoju Wsi i Rolnictwa z powodu braku środków finansowych ograniczyła ilość przyznanych stypendiów tylko do Powiatu Nowosądeckiego. Mimo to, Zarząd Gminy Chełmża zdecydował  dalej wspierać edukację uzdolnionej młodzieży. W roku 2002 powołany został Gminny Fundusz Stypendialny, na który  środki pochodzą z budżetu Gminy Chełmża, od fundatorów, którymi są: Wójt Gminy Chełmża Jacek Czarnecki i Radni Gminy Chełmża. Fundusz od samego początku jego utworzenia wspiera Gazeta Gminy Chełmża KURENDA. Wspomniane stypendia od roku 2004 stały się stypendiami im. Jacka Luntkowskiego. Od roku 2014 Gminny Fundusz Stypendialny został poszerzony o stypendia studenckie, na które środki pochodzą z budżetu Gminy Chełmża. Stypendia te przyznawane są na okres jednego roku szkolnego. Wysokość takiego stypendium to 100 zł miesięcznie.
        Kwota stypendium studenckiego to z kolei już  250 zł , które przez najbliższy rok akademicki otrzymywać będzie pięciu   najzdolniejszych studentów, będących mieszkańcami Gminy Chełmża:  Agata Ziółkowska-  Bogusławki , studentka Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, III rok studiów, Kinga Kolasa – Drzonówko, studentka  Wydziału Lekarskiego, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu VI rok studiów, Ewelina Ucińska – Mirakowo, studentka Wydziału Nauk Pedagogicznych, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, II rok studiów, Michał Mika – Brąchnówko, student Wydziału Inżynierii Mechanicznej, Uniwersytetu Techniczno – Przyrodniczego im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy, IV rok studiów Magdalena  Ziółkowska - Bogusławki, studentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, IV rok studiów. W załączeniu lista fundatorów stypendiów im. Jacka Luntkowskiego na rok szkol. 2015/2016.

Relacja filmowa z wydarzenia:

http://wizja-ps.pl/czytaj-wszystko/stypendia-gminne-2015-gmina-chelmza

K.Orłowska

Foto B. Łaukajtys

 

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.