Urząd Gminy Chełmża

Sonda internetowa

Czy często odwiedzasz stronę internetową Gminy Chełmża ?
aby zagłosować kliknij odpowiedź
oddane głosy: 2537
  • Aktualności    /   

DOBRO PACJENTA NAJWAŻNIEJSZE

        Podstawową opieką medyczną na terenie gminy  zajmuje się Samodzielny Publiczny Ośrodek Zdrowia w Zelgnie z filią w Nawrze. SPOZ  zapewnia na co dzień mieszkańcom gminy opiekę internistyczną, pediatryczną oraz stomatologiczną. W Zelgnie  działa także gabinet specjalisty rehabilitacji. Do tego jeszcze wykwalifikowana  kadra i personel  i mieszkańcy mogą być już spokojni o swoje zdrowie. Na pewno do  sprawnego funkcjonowania placówki wiele wnosi taki organ jakim jest  Rada Społeczna działająca przy SPOZ, której kadencja właśnie dobiegła końca.
        Dokładnie 08 kwietnia br odbyło się ostanie posiedzenie Rady działającej przy Samodzielnym Publicznym Ośrodku Zdrowia w Zelgnie. Rada Społeczna to organ, którego zadania i obowiązki wobec takich placówek jakim jest Ośrodek Zdrowia w Zelgnie  określa ustawa o działalności leczniczej.
         Rada pełni  funkcję inicjującą i opiniodawczą  dla Ośrodka oraz rolę doradczą  wobec jego kierownika.
Posiedzenie Rady Społecznej  dotyczyło  spraw finansowych placówki leczniczej w Zelgnie . Członkowie Rady zapoznali się ze sprawozdaniem finansowym za 2014r. W 99% dochody Ośrodka pochodzą z Narodowego Funduszu Zdrowia i wynikają  z zawartych umów na świadczenia zdrowotne, które  obejmują podstawową opiekę zdrowotną, rehabilitację oraz stomatologię.  Placówka ponosi  także wydatki związane z bieżącym jej funkcjonowaniem.
        Poza wydatkami bieżącymi Ośrodek dba o doposażenie w dodatkowy, nowoczesny sprzęt medyczny. W 2014r.  zakupiony został  sprzęt do gabinetu rehabilitacji – aparat do terapii ultradźwiękowej i aparat do terapii falami uderzeniowymi. Wymienione sprzęty sfinansowane  zostały  ze środków Samorządu Województwa i Samorządu Gminy oraz ze środków własnych Ośrodka. Rok 2014 lecznica zakończył dodatnim wynikiem  finansowym w wysokości prawie 26 tys. zł.  Uczestnicy posiedzenia zapoznani zostali również z planem finansowym na rok bieżący. Przedłożone dokumenty zostały przyjęte przez Radę Społeczną odpowiednimi uchwałami. Jednak tym razem  posiedzenie Rady Społecznej miało szczególny charakter z uwagi na kończącą się kadencję tego organu. Wójt Jacek Czarnecki  jako Przewodniczący Rady podziękował członkom za czteroletnie, osobiste zaangażowanie w realizację powierzonych zadań związanych z funkcjonowaniem służby zdrowia w gminie.  Do podziękowań  za współpracę dołączył się również Kierownik Ośrodka Jarosław Pikus.
         Kadencyjność Rady Społecznej trwa cztery lata. Już niebawem nowy skład tego organu  na kolejną kadencję  powoła Rada Gminy Chełmża. W kończącej kadencję  Radzie Społecznej zasiadali: Jacek Górtowski – przedstawiciel Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i mieszkańcy: Dariusz Podsiedlik, Marianna Rolbiecka, Zuzanna Dejewska, a obradom  przewodniczył Wójt Gminy Jacek Czarnecki. W obradach spoza samej Rady uczestniczyli zawsze  Kierownik i Księgowa SPOZ, Skarbnik Gminy Chełmża Marta Rygielska. inspektor z UG Anna Feeser-Bering i Radna Gminy Chełmża Stanisława Stasieczek.
KO

wstecz

Rozmiar czcionki

Wersja o wysokim poziomie kontrastu

Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.